English

donate-btn

`

A

פרויקט רבני קהילות

 

רבני קהילותרבני הקהילות מגיעים בשליחות של "מנהיגי קהילות", כאשר המטרה היא הפיכת בית הכנסת למרכז חיי הקהילה.

בצורה כזו, רבים אשר אינם קשורים לבית הכנסת רואים ברב הקהילה כתובת ומוצאים בו דמות בעלת אוזן קשבת ולב חם ופתוח.

 

 

 

 

 

 

 

  הכירו את פרויקט רבני קהילות                  

חדשות מפרויקט רבני קהילות 

  רבני קהילות      רבני קהילות
         
         
  מאמרים לפרשת השבוע      רשימת רבני הקהילות 
      פרשיות השבוע                      רבני קהילות