English

donate-btn

`

A

education-header

אולפנה גילה

 

logo_gila
 אולפנת "גילה" החדשה נוסדה בשנת תשס"א, 
 כיוזמה משותפת של רשת "שעלי תורה" ושל
 ההורים.

 האולפנא מעניקה לבנות חינוך לערכים של אהבת 
 התורה, העם והארץ, ומחנכת לעבודת מידות.
 האולפנא קמה מתוף רצון ההורים לאולפנה ללא פנימייה שתענה על הדרישות הלימודיות והחברתיות של בנות האזור. האולפנה שואפת לרמה דתית גבוהה בשילוב עם רמת לימודים מצוינת.

במסגרת האולפנה מתבצעת פעילות חברתית עניפה, וכן מתקיימים חוגים והתנדבויות רבות.

באולפנה לומדות היום 350 תלמידות, בכיתות ז'- יב', וכיתה מקדמת.
כ- 15% מהתלמידות הן עולות חדשות.

צוות

מתוך אמונה כי הפקת הכוחות מן הכח אל הפועל תתבצע במירב ההצלחה מתוך יחס אישי וקרוב בין התלמידות לבין עצמן ובין התלמידות לצוות החינוכי מקפידה האולפנה להוות מקום חם, מקבל ותומך ומדגישה את הקשרים האישיים בין הצוות לתלמידות.


קרא עוד...

המערכת הלימודים

מערכת הלימודים מורכבת משני תחומים עיקריים: לימודי וחברתי ערכי. התכנית הלימודית מבוססת על התכניות הלימוד של משרד החינוך בשילוב פרויקטים ייחודיים לאולפנת גילה


קרא עוד...

אולפנת גילה - רקע

אולפנת "גילה" על שם הגב' גילה ניסימי ז"ל, הוקמה בשנת התש"ס הודות ליוזמה משותפת של רשת "שעלי תורה" והורים אשר ביקשו להקים אולפנה ללא פנימייה שתענה על הדרישות התורניות, הלימודיות והחברתיות-ערכיות של בנות האזור. האולפנה שואבת את משנתה החינוכית מדרכו ותורתו של מרן הראי"ה קוק דרך ציונית תורנית.


קרא עוד...