A

גרעין נווה יעקב ירושלים

ערכות קרוב ללב - בגרעין נווה יעקב

משפחות גרעין נווה יעקב התגייסו גם בתקופה זו של השנה, לחלוקת ערכות "קרוב ללב" ותוך כך לבניית קשר מעמיק ומשמעותי עם שכנים ומכרים מהשכונה   (קרדיט תמונה - קרוב ללב)