English

donate-btn

`

A

רבני קהילות - רקע וחזון

רקע וצורך בפרויקט

במדינת ישראל ישנם כ 7000 בתי כנסת רשמיים ,באי בתי כנסת  מהעדות השונות מתחלקים לקבוצות עם מאפיינים שונים: כאלה המגיעים תמידים כסדרם, כאלה המגיעים  מידי שבת, כאלה המגיעים מעת לעת בתקופות החגים וציבור גדול המעונין להגיע לבית הכנסת, אך מדיר רגליו מחששות, חוסר הרגלים ועוד.

בית הכנסת היה מאז ומתמיד מרכז החיים של היהודי הדתי-מסורתי, שמעגל חייו נושק לחיי ביה"כ ברבים משעותיו היפות כמו גם בשעות הכואבות. בתי הכנסת ממוקמים במרכזם של קהילות ומסוגלים בהכוונה נכונה להוות אבן שואבת לחיי תורה, קהילה וחסד מפותחים.

ברבים מבתי הכנסת ישנו צורך אמיתי במנהיגות רבנית-קהילתית ציונית לאומית, שתמנף את העשיה התורנית-חברתית-קהילתית. מנהיגות שתדע כמו יהושע בן-נון להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד בקהילה. מנהיגות מקרבת ומכילה, מנהיגות מצמיחה ומעוררת השראה, מנהיגות שתמשוך את הלבבות ותקרב את ליבותיהם של חברי הקהילה אל אבינו שבשמים. 

מטרת הפרויקט

להציב במרכז הקהילה רב  עם כישורים מתאימים, ובאמצעותו להפוך את בית הכנסת למקום של חיי תורה, מרכז פעילות ובית מדרש- לקהילה הרחבה הדתית והמסורתית, ומקום חם הנותן מענה לקשיי היום יום של הציבור הרחב.

מובטחנו כי פרופיל כמו זה המתואר לעיל של מנהיג קהילה יאפשר:

- לחבר ציבור מסורתי גדול לחיי תורה, לגדולי הדור ולבית מדרשנו

- הצמחת הפעילות החברתית-קהילתית של בית הכנסת

- חיבור של ציבורים גדולים לציונות הדתית

- חיבור של לבבות עמך בית ישראל לעם, תורת וארץ ישראל

- הגברת הכבוד והדיאלוג בין המגזרים השונים בקרב הציבור הישראלי

 

רבנות קהילה מחוברת לשטח

 להרשמה לחץ כאן