English

donate-btn

`

A

רבני קהילות

# שם תפקיד טלפון
1 הרב שלום סיטבון בית כנסת מרכזי "נווה חורש" 08-6579523
2 הרב לוי אברהם "זכור לאברהם" 09-8917160
3 הרב שלמה סובול רב קהילת אשכנז בוכמן 052-3003089
4 הרב שמעון ביטון בית כנסת "מקור ברוך" 054-7986078
5 הרב ויסקוט יפתיאל בית כנסת "אהבת אליהו" 077-4406460
6 הרב רועי לוי "סוכת רחמים" 054-4526923
7 הרב אוריין ליעד "מרום יגאל" 052-3455437
8 הרב יפרח שלמה בית כנסת ע"ש מאיר חקק 052-2725501
9 הרב יוני ארנברג בית כנסת "עטרת שלום" 054-6597850
10 הרב יצחק שליו בית הכנסת המרכזי הכיפה 052-8863721
11 הרב אבישי גרוסר רב בבית הכנסת קופרשטוך 077-3442144
12 הרב רן אוחיון רב קהילת "מגן דוד" 052-3114552
13 הרב עמיחי שוקרון רב קהילת בית כנסת "מרום נווה" 052-3115598